หน้าหลัก

 

5%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะ สมาคมศิษย์เก่า-โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

 ………………………………………………..

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

……………………………………………………..

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร

 

………………………………………………………..

 

กลับมาอีกครั้งสำหรับโบว์ลิ่ง วิมุตยารามพิทยากร ครั้งที่2

วันที่ 13/07/2560

อ้างอิง : https://goo.gl/drkzAD

 

………………………………………………………..

 

วันที่ 11/07/2560

วันนี้กรรมการสมาคมไปเยี่ยมเคารพอาจารย์วันทนา ศรีถาวร ที่รพ.วชิร และไปเยี่ยมพี่ธนิก วิเชียรประชา กรรมการสมาคม ที่รพ. วิภารามปากเกร็ด ขอให้ท่านทั้งสองหายเป็นปกติ มีสุขภาพแข็งแรงครับ

 

………………………………………………………..

 

วันที่ 4/07/2560

ขอบคุณครับน้องแจ็ครถตู้ที่แนะนำ

เนื่องจากพื้นที่ในการจัดพิมพ์ ในโบว์ชัวร์มีน้อย จึงไม่ได้ลงในรายละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์
ขอเรียนให้สมาชิกได้ทราบดังนี้ครับ

 

………………………………………………………..

 

วันที่ 25/06/2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวิมุตยามรามพิทยากร
วันที่ 25 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนวิมุตยามรามพิทยากร

ภาพ Cr: ขจร วิชาโคตร

 

………………………………………………………..

 

วันที่ 25/06/2560

ขอส่งวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร มายังสมาชิกที่ไม่สามารถมาประชุม และในวันนี้ผมเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญให้สมาคมจะจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ

ตามที่ศิษย์เก่าเสนอแนะมาแล้วครับ สมาชิกที่ประชุมเห็นชอบ รอลงลึกในรายละเอียด ข้อกำหนด วงเงินที่ช่วยเหลือสมาชิกในประชุมกรรมการบริหารสมาคมต่อไป

 

 

………………………………………………………..

 

 

วันที่ 13/06/2560

ขณะนี้มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า จำนวน 233 คน (ไม่รวมสมาชิกสมทบ คือ ม3. และ ม.6 รุ่นปี 2558 และ 2559)

หากสมาชิกมาเกินกึ่งหนึ่งของ 233 คน ก็สามารถเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ได้
ผมจึงขอเรียนเชิญอดีตครู ครูปัจจุบัน และศิษย์เก่า มาร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวและรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันครับ
ขอแสดงความนับถือ
เชาวลิต ถาวรสิน

 

………………………………………………………..

 

 

วันที่ 30/05/2560

เมื่อช่วงบ่ายท่านนายกสมาคมฯได้มาดูความคืบหน้าของการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียน

 

……………………………………………………….

 

วันที่ 28/05/2560

การประชุมสมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากรครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคาร 4 โรงเรียนวิมุตยามรามพิทยากร

 

……………………………………………………….

 

เรียน คุณครู อาจารย์ และศิษย์เก่าวิมุตฯ ที่เคารพ

สมาคมฯ ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม “วิมุตฯสืบสานไทย ร่วมใจมหาสงกรานต์” มายังท่าน
ท่านสามารถขอข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้ที่สมาคมฯ

เชาวลิต ถาวรสิน
นายกสมาคมฯ

 

……………………………………………………….

 

 

 

สมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร ขอขอบพระคุณคุณครู ผู้อุปการคุณ และศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน “วิมุตฯสืบสานไทย ร่วมใจมหาสงกรานต์” เป็นจำนวนมาก มีจำนวนครูอาวุโสมาร่วมงาน 34 ท่าน ชุมชน 2 ท่าน และศิษย์เก่า 119 ท่าน รวม155 ท่าน

และมียอดบริจาคเงินซื้อคอมพิวเตอร์รวมทั้งหมด
814,642 บาท สามารถจัดซื้อได้ 44.89 เครื่อง

ขอขอบพระคุณมากครับ

……………………………………………………….

ท่านผอ.โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ขอเชิญพรุ่งนี้มาชิม ขนมเค้กมะตูมนะคะ เด็กกับครู ช่วยกันทำด้วยความตั้งใจ

……………………………………………………….

ผู้ร่วมบริจาคทำบุญ/จัดซื้อเครื่องคอมฯเพื่อการเรียนการสอน รร.วพ.

1.คุณไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย 1000 บาท
2.คุณวิภัชบุญ ดวงเนตร พานอุดม 500 บาท
3.คุณ วิไล อิสสระยางกูล 2000 บาท
4.คุณ สันติ ส่องแสง 1000 บาท
5.คุณ สมภพ เชียงคอน 1000 บาท
6.คุณ อุษณีย์ ประชาญสิทธิ์ 1000 บาท
7.คุณ ธีรพัฒน์ โพธิ์ทอง 1000 บาท
8.คุณ วราภรณ์ บุญธรรม 500 บาท
9.คุณ สุวาณี คุปติศิริรัตน์ 500 บาท
10.คุณ ปทุมมาศ เมฆพัฒนกุล 500 บาท
11.นอ.หญิง นรินทร ทองไทย 1000 บาท
12.คุณ ชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์ 2000 บาท

เพิ่มเติม วพ.19 ครับ
***นาวาอากาศเอกหญิง นรินทร ทองไทย วพ.21(มศ.รุ่นสุดท้าย)

……………………………………………………….

สมาคมขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพิมลมาศ คุณครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวิมุตฯเป็นอย่างมาก ที่เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่ อาหารและเครื่องดื่มไว้รับรองคุณครูอาวุโส และศิษย์เก่าที่จะมาร่วมงาน “วิมุตฯสืบสานไทย ร่วมใจมหาสงกรานต์” ในวันพรุ่นนี้
นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่าฯ อันจะนำมาซึ่งการร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาวิมุตฯของพวกเราให้มีความก้าวหน้า เกรียงไกรดังเช่นอดีตที่ผ่านมา
ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนคุณครูอาวุโส และศิษย์เก่าทุกๆท่านมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้ มาซึมซับกับบรรยากาศในอดีต มากราบขอพรคุณครูกันให้มากๆนะครับ
ขอบคุณมากครับ

……………………………………………………….

เรียนศิษย์เก่าวิมุตฯ

สมาคมฯ ได้รวบรวมรายชื่อครู เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าที่เสียชีวิต รวม 119 รายชื่อ ตามเอกสารที่แนบมานี้
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านช่วยตรวจสอบและแจ้งรายชื่อศิษย์เก่าในรุ่นของท่านที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังไม่มีชื่อในฐานข้อมูลที่สมาคมจัดทำไว้ เพื่อสมาคมจะได้รวบรวมรายชื่อในพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ในวันที่ 23 เมษายน 2560 ต่อไป
ขอบคุณครับ

……………………………………………………….

ผมขออนุญาตนำบทความของพี่สถิยต์ ศิษย์เก่า ว.พ.รุ่น 1 ที่ได้ส่งสารถึงน้องๆ ชาววิมุต และเชิญชวนมาร่วมงานวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน นี้ ครับ

เรียนเพื่อนพ้องน้องของพี่

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง๑๑.๓๐น. ที่โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จะจัดงาน “วิมุตฯ สืบสานไทย ร่วมใจมหาสงกรานต์” ขอเชิญครูอาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานทักษิณานุปทานทำบุญบังสุกุล อุทิศกุศลแด่ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่รวมทั้งศิษย์เก่าผู้ล่วงลับไปแล้วและพบปะสังสรรค์รวมทั้ง รดนำ้ดำหัวแด่ครูอาจารย์และผู้อาวุโส ในงานนี้จะมี อ.อุษา พูนพอน (อาจารย์แม่แห่งวิมุตฯ) ศ.ดร.พลโท โอภาส รัตนบุรี อ.ธานี สมบูรณ์บูรณะ อ.วิเชียร เอมสมบูญ ซึ่งเป็นอาจารย์รุ่น ๑ ตลอดจนอาจารย์อีกหลายท่านจะมาในงาน

มาเถิดพี่น้องของพี่ มา
กราบอาจารย์ที่เคยสอนพวกเรามา
มาเถิดพี่น้องของพี่ มาพบเพื่อนที่ไม่ได้พบกันนาน มาดูโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มาดูซิเมื่อก่อนมีสะพานพระรามหกเพียงสะพานเดียว แต่เดี๋ยวนี้มีอีก ๓ สะพาน หรือเมื่อก่อนรถยนต์เข้าไม่ถึงรั้วชมพู ขาวโรงเรียนของพวกเราหรือเมื่อก่อนไม่มีสนามเด็กเล่น มาเถิดน้องของพี่มาสร้างชมพู ขาวให้เกรียงไกร หากมีเวลามาเยี่ยมโรงเรียนบ้าง คุณครูและน้องๆยังรอคอย
พี่สถิตย์ เพิ่มเกียรติศักดิ์
ศิษย์เก่า ว.พ. รุ่น1
(รุ่นศาลาวัด)
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า

……………………………………………………….

เรียน คุณครู ศิษย์เก่าและผู้มีอุปการะคุณที่เคารพ

สมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญทุกๆท่านมาร่วมงาน “วิมุตฯสืบสานไทย ร่วมใจมหาสงกรานต์” ตามหนังสือเชิญและกำหนดการที่จัดส่งให้

สมาคมศิษย์เก่าขอรายงานการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนวิมุตฯ จำนวน 40 เครื่อง และขอขอบพระคุณคุณครู ศิษย์เก่าและผู้มีอุปการะคุณที่ร่วมสนับสนุนเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โดยมีผู้บริจาคและมียอดเงินรวมถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 ดังรายนามต่อไปนี้

1. คุณพรรณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 480,000 บาท
2. อาจารย์สงวน ภูหนองโอง จำนวน 1,000 บาท
3. คุณภูมิชาย วัชรพงศ์ ว.พ. ม.ศ.3 ปี 16 จำนวน 18,000 บาท
4. กลุ่มศิษย์เก่าวิมุตฯ รุ่นปี 17,19 จำนวน 37,000 บาท
5. กลุ่มศิษย์เก่าวิมุตฯ ม.ศ5 ปี21 จำนวน 10,000 บาท
6. รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล ศิษย์เก่าวิมุตฯ ปีจบ 2525 จำนวน 3,000 บาท
7. กลุ่มศิษย์เก่าวิมุตฯ ม.6/2 ปีจบ32 จำนวน 17,000 บาท (ทำบุญ 7,000 บาท และซื้อคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท)

รวมยอดเงินทั้งหมดที่รับบริจาคเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 559,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าในรุ่นต่างๆที่แจ้งความประสงค์จะสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ยังรอการโอนเงินอีกดังนี้
1. ว.พ. รุ่น 1 จำนวน 2 เครื่อง 36,368 บาท
2. ว.พ. รุ่น 2 จำนวน 1 เครื่อง 18,148 บาท
3. ว.พ. รุ่น 3 จำนวน 1 เครื่อง 18,148 บาท
4. ว.พ. รุ่น 16 จำนวน 1 เครื่อง 18,148 บาท
5. คุณสุทิน พรชัยสุรีย์ วพ.ม.ศ.5 รุ่นปี18 จำนวน 1 เครื่อง 18,148 บาท
6. กลุ่มศิษย์เก่า ว.พ. ม.ศ.5 รุ่นปี18 จำนวน 1 เครื่อง 18,148 บาท

รวมทั้งหมด 7 เครื่อง จำนวน 127,036 บาท

รามยอดทั้งหมดที่คาดว่าจะรวบรวมได้คือ 686,036 บาท สามารถจัดซื้อคอมพิวเตอร์ได้ 37.8 เครื่อง จากที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์จากสมาคม จำนวน 40 เครื่อง

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณคุณครู ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่าน เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯและโรงเรียนเป็นอย่างดี จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และนักเรียนวิมุตฯรุ่นน้องๆได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
นายเชาวลิต ถาวรสิน
นายกสมาคมฯ

……………………………………………………….

ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ
“วิมุตฯสืบสานไทยร่วมใจมหาสงกรานต์”
ในวันที่23เมษายน2560
เรียนเชิญท่านใดว่างไปพบปะอาจารย์และศิษย์เก่ากันนะครับ

……………………………………………………….

สวัสดีครับคุณครูและศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร ที่เคารพ

วันนี้มีการประชุมสมาคมศิษย์เก่าครั้งที่ 2/2560 มี่ ที่ปรึกษา กรรมการ อนุกรรมการ มาร่วมประชุมและมีศิษย์เก่าวิมุตฯ รุ่น 1 มาร่วมเป็นเกียรติประชุมด้วย จำนวน 5 ท่าน คือ พี่ประเทือง(วรภาส) มรกฎจินดา พี่ปิติ พงษ์พานิช พี่ดิลก โกมารพิมพ์ พี่ธันวิสิษฐ์(ประยูร) ชะมะผลิน และพี่สถิตย์ เพิ่มเกียรติศักดิ์

เนื้อหาการประชุมในวันนี้มีเรื่องสำคัญที่เรียนให้ท่าน ทราบ 4 เรื่อง คือ

1. เรื่องความก้าวหน้าการจัดงาน “วิมุตฯ สืบสานไทย ร่วมใจมหาสงกรานต์”
ผู้อำนวยการพิมลมาศ พัดสมร ซึ่งเป็นแม่งานหลักฝ่ายโรงเรียนได้รายงานถึงการจัดคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆในส่วนของโรงเรียน และนำเสนอรายละเอียดขั้นตอนต่างๆในงานวันที่ 23 เมษายน

(สมาคมจึงขอเรียนเชิญคุณครูและศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันให้มากๆ และเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิตคารวะคุณครูเก่าๆ หลายท่าน ได้แก่ อ.อุษา ผอ.ทรงศิลป์ชัย อ.ธานี อ.เสรี อ.วิเชียร อ.ปราณี นิตยสุวรรณ ฯลฯ) และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 1 และผู้ให้การอุปการะคุณแก่โรงเรียน รวมจำนวน 20 ท่าน

2. เรื่องโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนกิจกรรมโรงเรียนและสมาคมฯ ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่เอสพานาด แคราย ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560

3. โครงการจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า ครั้งที่ 11 “คืนสู่เหย้าชาววิมุตฯ”

ได้มีการขอถอนการทบทวนการจัดงานในปี 2560 ของพี่สถิตย์ และยืนมติเดิมที่จะจัดสังสรรค์ศิษย์เก่าและฉลอง รร.วิมุตฯ ครบรอบ 60 ปี พร้อมกันในต้นปี 2561

ในโอกาสนี้สมาคมขอขอบพระคุณพี่ประเทือง มรกฎจินดา รุ่น 1 เป็นอย่างมากที่สนับสนุนการถ่ายทำวีดีโอสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นที่จะนำเสนอในวันงาน และถ่ายทำวีดีโอบันทึกภาพในวันงานสังสรรค์ศิษย์เก่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

4. เรื่องการสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ รร. วิมุตฯ ขณะนี้สมาคมสามารถรวบรวมได้ประมาณ 30 เครื่อง

หลังจากปิดประชุมกรรมการสมาคมฯ และศิษย์เก่ารุ่น 1 ทั้ง 5 ท่าน ได้เดินทางไปกราบคารวะอาจารย์อุษา พูนพอน ซึ่งเป็นคุณครูที่สอนตั้งแต่วิมุตรุ่นที่ 1 ทั้ง 4 ห้องเรียน (รุ่นศาลาวัด) ท่านอาจารย์ดีใจมากที่ศิษย์เก่าไปเยี่ยม ท่านยังจำศิษย์เก่ารุ่น 1 ที่มาเยี่ยมได้ทุกคน มีการรำลึกถึงความหลังระหว่างศิษย์เก่าและคัณครูครั้งที่เคยเรียนเคยสอน และท่านตอบรับจะมาร่วมในวันที่ 23 เมษายนด้วย

สมาคมจึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมในวันที่ 23 เมษายน กันให้มากๆ ซึ่งจะหาโอกาสดีดีอย่างนี้ยากมากฯ ที่จะมีคุณครูเก่าๆหลายท่านที่เคยสอนมาร่วมในงานนี้เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แสดงมุฑิตาจิต รำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกๆท่านและกราบขอพรท่านในโอกาสวันมหาสงกรานต์

ขอแสดงความนับถือ
เชาวลิต ถาวรสิน
นายกสมาคมฯ

……………………………………………………….

วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
นายกสมาคมฯ และเลขานุการสมาคมศิษย์เก่าพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ทั้ง 4 ท่าน เข้าพบคุณพรรณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และมอบหนังสืออนุโมทนาบัตรและเค้กมะตูม ผลิตจากฝีมือครูและนักเรียน เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนเงินจำนวน 300,000 บาท จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

และนับเป็นความกรุณาและเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้สอบถามว่ายังขาดอยู่อีกกี่เครื่อง จึงได้เรียนตอบท่านว่าขณะนี้สามารถรวบรวมได้เกือบ 30 เครื่อง ยังขาดอยู่อีก 10 เครื่อง ท่านได้กรุณาเขียนเช็คมอบให้โรงเรียนวิมุตฯ อีก 180,000 บาท เพื่อจัดซื้อให้ครบตามจำนวน

ในโอกาสนี้คณะกรรมการสมาคมฯ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิมุตฯ ขอ กราบขอบพระคุณคุณพรรณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เป็นอย่างสูง ที่กรุณามอบเงินจำนวนทั้งหมด 480,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปราถนา ทุกทิพาราตรีกาล เทอญฯ

……………………………………………………….

วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.
ตัวแทนกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เชาวลิต ถาวรสิน นายกสมาคมฯ คุณภณ ศรีรัตนา กรรมการสมาคมฯ และนางสาวสมจิตต์ โอฐสร้อยสำอางค์ เลขานุการสมาคม เข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 2,500 บาท และทุนอาหารกลางวัน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท(จากรายได้การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่1) และนายกสมาคมฯได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และเชิญชวนผู้ปกครองสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนและทางสมาคมฯจัดขึ้น ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

……………………………………………………….

สมาคมศิษย์เก่า และโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ขอขอบพระคุณคุณพรรณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พี่สาวของคุณบุญเสริม เขมเกษมศานต์ ศิษย์เก่าวิมุตรุ่น 17

ที่มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้โรงเรียนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ขอบคุณครับ

……………………………………………………….

ศิษย์เก่าวิมุตฯ กับผลงานด้านสาธารณสุข นพ.สัญชัย  ห่วงกิจ มศ.5 รุ่นปี 21

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ใช้สิทธิบัตรทองรักษาแผนไทยคลินิกอบอุ่น กลับมาเดินได้ หลังทนทุกข์ 10 ปี

https://www.hfocus.org/content/2017/02/13481

……………………………………………………….

วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. เวลา 15.00น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. เวลา 15.00น. ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าวิมุตฯ มอบเงินให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตฯ จำนวน 15,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดเลี้ยงอาหารและแสดงความยินดีแก่น้องๆ ม.3 และ ม.6 ในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช 2559 จำนวน 150 คน ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
และจะมีเลขานุการสมาคม นายทะเบียนสมาคม พร้อมทั้งอนุกรรมการจะไปร่วมแสดงความยินดี และรับสมัครนักเรียนทั้งหมดเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิมุตฯ ในงานดังกล่าวด้วย

……………………………………………………….

เรียน คุณครู อาจารย์ และ ศิษย์เก่าวิมุต ที่เคารพ

ผมมีข่าวการประชุมสมาคมศิษย์เก่าเมื่อวันที่ 19 ก.พ.60 มีโครงการหลายโครงการที่สมาคมได้รับอนุมัติให้ทำในปี 2560  มาเรียนให้ทุกๆท่านทราบ

 

……………………………………………………….

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น.
นางพิมลมาศ  พัดสมร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร และคณะครู จำนวน 6 คน และ
รองศาสตราจารย์เชาวลิต  ถาวรสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร และคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน 5 คน เข้ากราบคารวะขอพรปีใหม่ จากท่าน พล.ต.อ.ดร.วัชรพล  ประสารราชกิจ  ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ศิษย์เก่าวิมุตฯ ม.ศ.5 รุ่นที่ 1 ปีจบ 2514 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช.

……………………………………………………….

วันอาทิยต์ ที่ 27 พ.ย. 2559
รองศาสตราจารย์เชาวลิต ถาวรสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร
เข้าร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน ครั้งที่5 มี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องค์มนตรี เป็นประธานโครงการ

ในงานนี้มีศิษย์เก่ารร.วิมุตฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2 ท่าน คือ
1. นายชลรัช ผิวพรรณ (ใส่ชุดขาวจากขวามือ) ศิษย์เก่าวพ. มศ.5 รุ่นปีจบ 2518 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง. กกต. ได้รับรางวัล สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2559
2. รองศาสตราจารย์เชาวลิต ถาวรสิน ศิษย์เก่า ม.ศ.3 รุ่นปีจบ 2517 ได้รับรางวัล สาขา ครูดีเด่น ประจำปี 2559 

……………………………………………………….

วันที่ 18 พ.ย. 59 เวลา 10.00 น.

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร  คุณธนิก  วิเชียรประชา  กรรมการสมาคมฯ

และนางสาวสมจิตต์  โอฐสร้อยสำอางค์  เลขาธิการสมาคมฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการพิมลมาศ  พัดสมร

ในโอกาสรับตำแห่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรคนใหม่ ณ  ห้องประชุมอินทนิล  อาคาร 4

……………………………………………………….

 

วันศุกร์ ที่ 16 พฤจิกายน 2559 เวลา 9.39น.
รองศาสตรจารย์เชาวลิต ถาวรสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร และกรรมการสมาคมฯ และคณะครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

เดินทางไปหอประชุมโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 เพื่อร่วมพิธีส่งมอบผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ สมพล

ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นผู้แทนในการกล่าวส่งมอบ

>>> อ่านต่อ…

 

……………………………………………………….

วันศุกร์ ที่ 16 พฤจิกายน 2559

นางสาวสมจิตต์ โอฐสร้อยสำอางค์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร   นำเช็คเงินสดจำนวน 50,000 บาท

(เงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล)

ไปมอบให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ที่กองงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระสรราชา ทินัดดามาตุ พระบรมมหาราชวัง

ขอบคุณอาจารย์และศิษย์เก่า ที่ร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่ง ขอให้ได้บุญกุศลทั่วกันทุกๆท่านครับ

>>> อ่านต่อ…

 

……………………………………………………….

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เชิญนายกสมาคมศิษย์เก่า , ดร.คมศร วงษ์รักษา

และผู้ที่ให้ความอุปการะคุณกับโรงเรียนวิมุต เพื่อมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน

เนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ สมพล จะย้ายไปปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

ในวันที่ 16 พ.ย.2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร4 รร.วิมุตยารามพิทยากร เวลา 10.30 น.

 

……………………………………………………….

เรียน คุณครู และศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร ที่เคารพ

สมาคมศิษย์เก่าฯขอเป็นสื่อประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังคุณครูและศิษย์เก่าวิมุตให้ทราบว่าวัดวิมุตยารามซึ่งเป็นวัดที่มีพระคุณต่อโรงเรียนและต่อศิษย์เก่าวิมุตฯ ทุกๆคน ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่วัดก่อตั้งและสร้างเป็นโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร มาจนถึงปัจจุบัน จะจัดงานทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559

สมาคมฯจึงขอเชิญชวนคุณครู และพี่ น้อง ศิษย์วิมุตฯร่วมทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกัน

ท่านสามารถเดินทางมาทำบุญที่วัดหรือจะโอนเข้าบัญชี และขอรับใบอนุโมทนาบัตร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี 2559 ได้

ขอแสดงความนับถือ
นายเชาวลิต ถาวรสิน
นายกสมาคมศิษย์เก่าวิมุตฯ

……………………………………………………….

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เชาวลิต ถาวรสิน นายกสมาคมฯ, ดร.คมศร วงษ์รักษา ที่ปรึกษาสมาคมฯ (รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)) องค์การมหาชน, นางสาวสมจิตต์ โอฐสร้อยสำอางค์ เลขาธิการสมาคมฯ และนายภณ ศรีรัตนา กรรมการสมาคมฯ และประธานโครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ (รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน จ.นนทบุรี) เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร และมอบเงินจำนวน 90,000 บาท ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดสรรเป็นทุนการศึกษา (ทุนค่าบำรุงการศึกษา) ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 60,000 บาท
และจัดสรรเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30,000 บาท ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคาร ๔ รร.วิมุตยารามพิทยากร

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ สมพล มอบแจกัญดอกไม้ (ฝีมือประดิษฐ์ของนักเรียนวิมุตฯ) แสดงความยินดีกับ ดร.คมศร วงษ์รักษา ที่ได้รับคำสั่งรักษาการแทนผู้อำนวยการ สมศ. คนใหม่

……………………………………………………….

เรียน คุณครู อาจารย์ ศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร และผู้ให้การสนับสนุน ที่เคารพ

สมาคมฯขอรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาดังนี้

1. จำนวนผู้สนับสนุนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม จำนวน 86 รายการ รวมรายได้ทั้งหมด 453,630 บาท

2. มีผู้ทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 48 ทีม จากที่แจ้งจองทีม 60 ทีม

3. รายจ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด จำนวน 135,605 บาท

4. รายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย 318,025 บาท

5. รายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดสมาคมฯ และซีดีเพลงประจำโรงเรียน จำนวน 25,200 บาท

6. จากการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 25 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงิน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโบว์ลิ่งการกุศลฯ ดังนี้

6.1 มอบให้มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 50,000 บาท

6.2 มอบเงินให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวิมุตฯ จำนวน 60,000 บาท

6.3 มอบเงินให้โรงเรียนเพื่อจัดสรรเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวิมุตฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30,000 บาท

6.4 เงินรายได้ส่วนที่เหลือ จำนวน 178,025 บาท และรายได้จากการขายเสื้อ 25,200 บาท สมาคมฯนำเข้าบัญชีสมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ

สมาคมฯ จึงขอเรียนให้คุณครู อาจารย์ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้สนับสนุน ได้ทราบถึงผลการดำเนินของสมาคมฯ

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ คุณครู อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนับสนุนทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯเป็นอย่างดี เป็นผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขอแสดงความนับถือ
นายเชาวลิต ถาวรสิน
นายกสมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร

……………………………………………………….

สมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร

ขอเรียนเชิญกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และศิษย์เก่าวิมุตฯ

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ

อาจารย์วรรณดี พิมพ์กาญจนพงษ์ 

ณ วัดชลประทาน ศาลา 9

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน เวลา 19.00 น.

และฌาปนกิจ

ในวันพฤหัสฯ ที่ 22 เวลา 16.30 น.

นายเชาวลิต ถาวรสิน
นายกสมาคมศิษย์เก่าวิมุตฯ

Teacher-00001

……………………………………………………….

 

S__4473518

S__4473520

………………………………………………………………

เรียนคุณครู อาจารย์ และศิษย์เก่าวิมุตฯ ที่เคารพ

 

สมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ที่โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ และแจ้งจองทีม ตั้งแต่วันที่ 17-22 สิงหาคม 59 รวมจำนวน 15 รายการ
รวมยอดเงินทั้งหมด 91,700 บาท ดังนี้

1.คุณครูจรัสศิริ จินดากุล สนับสนุนจำนวน 500 บาท

2. หจก.เกรียงไกร ค้าไม้ (คุณธนิก) ทีมทั่วไป 1 ทีม 3,000 บาท (แจ้งรอโอน)

3. สมใจ การช่าง (คุณธนิก) สนับสนุน 3,000 บาท (แจ้งรอโอน)

4.อ.ชุลีพร ทีมทั่วไป 3,000 บาท

5.คุณสมพร พงศาดิศรรัตน์ ทีมทั่วไป 3,000 บาท และสนับสนุนสมทบอีก 2,000 บาท

6.คุณชุลี อาจบำรุง ม.ศ.3 รุ่น17 สนับสนุน 500 บาท

7.อ.สุวรรณี พึ่งวงษ์ ทีมทั่วไป 3,000 บาท

8.คุณสมปอง วพ.มศ.5 รุ่น8 ปี21 ทีมทั่วไป 3,000 บาท

9.คุณชัยยพล รังสีเพชรสิริ ว.พ.รุ่น3 ทีมทั่วไป 3,000 บาท สนับสนุนสมทบ 700 บาท

10.นายอำเภอวิรัตน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางใหญ์ ว.พ.ม.6 รุ่น 29 สนับสนุน 30,000 บาท

11.คุณภูมิชาย วัชรพงศ์ ว.พ. รุ่น16 สนับสนุนทุนการศึกษา 30,000 บาท

12.คุณกรรณิภา วิธีสอน ว.พ. ม.ศ.3 รุ่น17 สนับสนุน 1,000 บาท

13.นายกสโมสรโรตารี่บางกรวย 3,000 บาท

14.อ.สุรชัย เหม่งเวหา อดีตรอง ผอ.วิมุต สนับสนุน 1,000 บาท

15. ผู้สนับสนุนยังไม่แจ้งชื่อ 2,000 บาท

สมาคมฯขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นอย่างดี

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญคุณครู อาจารย์และศิษย์เก่า ร่วมกันสนับสนุนโครงการโบว์ลิ่ง และมาร่วมกราบ อาจารย์ที่เคยสอน โดยมีอาจารย์ธานี สมบูรณ์บูรณะให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีอาจารย์อาวุโสอีกหลายท่านมาร่วมงาน

และขอเรียนเชิญศิษย์เก่ามาพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ตั้งแต่รุ่น 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ในการทำโครงการต่างๆผ่านสมาคมฯ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ต่อโรงเรียน ต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อไปครับ

 

ขอแสดงความนับถือ

เชาวลิต ถาวรสิน
นายกสมาคมศิษย์เก่าวิมุตฯ

……………………………………………………………………………

……………………………………………………

1.งานแข่งฟุตซอล ดาราต้านยาเสพติด

2.งานแข่งฟุตซอล ดาราต้านยาเสพติด

วันนี้ช่วงเช้านายกสมาคมฯร่วมประชุมกับผู้บริหาร รร.วิมุตฯ เกี่ยวกับงานแข่งฟุตซอล ดาราต้านยาเสพติด จัดที่รร.วิมุตฯ วันที่ 27 สค.59 และปชส.กิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งของสมาคมฯ จัดวันที่ 28 สค 59

ช่วงบ่ายนายกสมาคมฯกับคุณภณกรรมการสมาคมฯ และรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เดินสายไปขอรับการสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งจาก นายอำเภอวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางใหญ่ ศิษย์เก่า วพ. รุ่นปี 2529 และนายอำเภอไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอไทรน้อย ศิษย์เก่า วพ. รุ่นปี 2519 ได้รับความร่วมมือจากทั้งสองท่านเป็นอย่างดีครับ

………………………………………………

ป้ายโบว์ลิ่ง

        

โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ ๑  ชิงถ้วยประทาน

สนใจติดต่อ สมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร คุณภณ  ศรีรัตนา โทร ๐๘๕-๙๕๙-๑๑๒๒

นางสาวสมจิตต์  โอฐสร้อยสำอางค์. โทร ๐๘๑-๙๓๘-๕๐๒๒

E-mail : o.somjit@hotmail.com

 

……………………………………………………………..

  • ดร.พจมาลย์ ผิวพรรณ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “แสงดาวแห่งความดี” ประจำปี ๒๕๕๙ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ดร.พจมาลย์ ผิวพรรณ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “แสงดาวแห่งความดี” ประจำปี ๒๕๕๙ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ดร.พจมาลย์ ผิวพรรณ
ได้รับประกาศเกียรติคุณ
“แสงดาวแห่งความดี” ประจำปี ๒๕๕๙
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 

ดร.คมศร วงษ์รักษา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา : สมศ. (องค์การมหาชน)

ดร.คมศร วงษ์รักษา
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา : สมศ. (องค์การมหาชน)

 

พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปรามปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปรามปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 

จ.ส.ต.บุญถึง ศรีสังข์ นักกีฬาทีมชาติไทย กรีฑาประเภท มาราธอน ได้รับการพิจารณาจาก International Association of Atheltics Federations (IAAF) ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ๒๐๑๖ ครั้งที่ ๓๑ ณ เมืองริโอ เดจานาโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

จ.ส.ต.บุญถึง ศรีสังข์
นักกีฬาทีมชาติไทย กรีฑาประเภท มาราธอน ได้รับการพิจารณาจาก International Association of Atheltics Federations (IAAF)
ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ๒๐๑๖ ครั้งที่ ๓๑ ณ เมืองริโอ เดจานาโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

 

………………………………………………..

สมาคมศิษย์เก่าวิมุตฯ
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พจมาลย์ ผิวพรรณ
( ศิษย์เก่า ว.พ. ม.ศ.5 รุ่น 18 )

 

  • 1. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พจมาลย์ ผิวพรรณ ศิษย์เก่า ว.พ. ม.ศ.5 รุ่น18

………………………………………………………………

 

  • รวมภาพกิจกรรม โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ครู เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรที่เสียชีวิต วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วัดวิมุตยาราม ศาลา6 มีผู้เสียชีวิตรวม 119 คน

รวมภาพกิจกรรม โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ครู เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรที่เสียชีวิต

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วัดวิมุตยาราม ศาลา6 มีผู้เสียชีวิตรวม 119 คน

……………………………………………..

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ห้องอินทนิล โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

เวลา 13.30น

……………………………………………..

สังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร

สังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร รุ่น 17,19 วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ แหล่งสโมสรทหารสื่อสาร มีศิษย์เก่า

มีศิษย์เก่ามาร่วมงาน  103 คน

คุณครู มาร่วมงาน  13 ท่าน

……………………………………………..

 

 

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานั้น… ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

โดยท่านนายกสมาคม รศ.เชาวลิต ถาวรสิน ได้เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบและติดตามการความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของทางสมาคมฯให้กับทางคณะกรรมการบริหารสมาคม ทั้งนี้การประชุมในครั้งต่อไปจะเป็น ประชุมใหญ่สามัญ ในวันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น ณ ห้องอินทนิล อาคาร 4 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร    อ่านต่อ…

 

 

……………………………………………………………………….

Update-02 Update-01

 

 

Inline
Inline