ติดต่อสมาคม

cropped-Logo-.jpg

สมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร  โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

๙๓๘  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๙๗-๒๓๕๗   โทรสาร ๐๒-๕๘๗-๘๒๖๑

E-mail : chts1202@hotmail.com